Polski PL

Przemysł

Pomiary pH i redox mają zastosowanie tam gdzie jest potrzeba znajomości wartości koncentracji jonów wodorowych czy też tam, gdzie można śledzić przebieg reakcji chemicznej.


Do głównych gałęzi, w których pomiary pH i redox sąstosowane należą:


-przemysł chemiczny


-przemysł spożywczy


-przemysł farmaceutyczny


-przemysł kosmetyczny i detergentów

oraz:


-monitoring ścieków


-kontrola kwasowości gleby


-monitoring wody w akwenach wodnych i basenach


Pomiary pH i redox mogą być prowadzone zarówno w laboratoriach jak i bezpośrednio na obiektach monitorowanych.