Polski PL

Elektrody
odniesienia

lorem ipsum

Elektroda odniesienia z łącznikiem grafitowym ER 10-00
Temperatura 0 do 100 st. C
Rezystencja [mega ohm w 25 st.C] < 0,005
Zastosowanie Elektroda chlorosrebrowa przeznaczona do pomiarów przemysłowych i laboratoryjnych
Elektroda odniesienia z łącznikiem azbestowym ER 10-01
Temperatura 0 do 100 st. C
Rezystencja [mega ohm w 25 st.C] < 0,01
Zastosowanie Elektroda przeznaczona do współpracy z elektrodą typu ESH 10-01, odporna na działanie ultradźwięków
Elektroda odniesienia, chlorosrebrowa, żelowana ER 30-00
Temperatura 0 do 100 st. C
Rezystencja [mega ohm w 25 st.C] < 0,01
Zastosowanie Elektroda przeznaczona do współpracy z elektrodą typu ESH 30-00, stosowana w głowicach
Elektroda odniesienia ER 40-00
Temperatura 0 do 100 st. C
Rezystencja [mega ohm w 25 st.C] < 0,01
Zastosowanie Elektroda chlorosrebrowa przeznaczona do pomiarów przemysłowych i laboratoryjnych
Elektroda odniesienia ER 50-00
Temperatura 0 do 100 st. C
Rezystencja [mega ohm w 25 st.C] < 0,01
Zastosowanie Elektroda chlorosrebrowa przeznaczona do pomiarów przemysłowych i laboratoryjnych
Elektroda odniesienia z kluczem elektrolitycznym ERM 10-00
Temperatura 0 do 100 st. C
Rezystencja [mega ohm w 25 st.C] < 0,01
Zastosowanie Elektroda chlorosrebrowa do pomiarów jonopotencjometrycznych
Elektroda odniesienia z kluczem elektrolitycznym ERM 10-01
Temperatura 0 do 100 st. C
Rezystencja [mega ohm w 25 st.C] < 0,01
Zastosowanie Elektroda chlorosrebrowa do pomiarów jonopotencjometrycznych
Elektroda odniesienia, kalomelowa z łącznikiem azbestowym EK 10-00
Temperatura 0 do 60 st. C
Rezystencja [mega ohm w 25 st.C] < 0,01
Zastosowanie Elektroda chlorosrebrowa przystosowana do współpracy z elektrodą typu ESH 12-00
Elektroda odniesienia, siarczanowo-rtęciowa ES 10-00
Temperatura 0 do 60 st. C
Rezystencja [mega ohm w 25 st.C] < 0,01
Zastosowanie Elektroda stosowana w miareczkowaniach potencjometrycznych jonów Cl i Ag