Polski PL

Elektrody
redox i metalowe

Elektroda Platynowa EPt -01
Zastosowanie Stosowana w pomiarach potencjałów oksydacyjno-redukcyjnych oraz jako czujnik miareczkowania redox
Elektroda Platynowa zespolona z elektrodą chlorosrebrową OPt - 01
Zastosowanie Ogniwa przystosowane zwłaszcza do laboratoryjnych pomiarów potencjałów redox
Elektroda srebrna EAg - 01
Zastosowanie Elektroda stosowana jako czujnik przy oznaczaniu halogenków metodą miareczkowania potencjometryczneg
Oporowy czujnik temperatury KT - 01/Pt100A
Zastosowanie Czujnik dla automatycznej kompensacji wpływu temperatury na potencjał pH-metryczny el. szklanych